Điều gì sẽ xảy ra nếu người mà tôi giới thiệu đã từng vào website từ giới thiệu trước đó của người khác?

Chương trình Affiliate Elsa Speak áp dụng quy tắc tính hoa hồng giới thiệu cho liên kết giới thiệu cuối cùng mà người mua hàng nhấp vào trước khi hoàn tất đơn hàng. Chúng tôi tin rằng đây là cách công bằng để đánh giá đúng các nỗ lực tiếp thị của các Affiliate của chúng tôi và cách tính theo cookie nhấp chuột cuối cùng là mô hình trả thưởng phổ biến nhất trong các chương trình liên kết khác.

Tuy nhiên nếu khách hàng truy cập vào link giới thiệu của 1 Affiliate trước đó (Gọi là Affiliate A) đã tiến hành đặt hàng (đã thanh toán hoặc chưa thanh toán) thì thông tin mua hàng của khách hàng đó đã gắn với Affiliate A, trở thành khách hàng trọn đời của Affiliate A. Vì vậy mà lần truy cập sau đó của khách hàng vào link giới thiệu của 1 Affiliate khác (gọi là Affiliate B) mua hàng thì đơn hàng đó vẫn được ghi nhận là do Affiliate A giới thiệu.