Giải thích các trạng thái đơn hàng

Các trạn thái mà bạn sẽ nhìn thấy trong các giới thiệu của bạn:

  • Đang chờ khách thanh toán: Bạn đã giới thiệu được 1 khách mua hàng nhưng họ chưa tiến hành thanh toán hoặc là đang trong quá trình đợi giao hàng
  • Thành công, đợi thanh toán: Đơn hàng của bạn giới thiệu đã thành công, khách hàng đã thanh toán và đang đợi đến kỳ thanh toán đầu tháng để thanh toán hoa hồng.
  • Khách không thanh toán: Đơn hàng của bạn giới thiệu sau 1 khoảng thời gian 3 ngày trôi qua mà khách hàng vẫn chưa thanh toán thì trạng thái sẽ được chuyển về trạng thái này. Xin lưu ý rằng đây là điều hết sức bình thường tron thương mại điện tử, có đến hơn 70% khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không thanh toán. Tin vui là tại hệ thống bán hàng Elsa Speak chúng tôi có những công cụ và quy trình để hỗ trợ xử lý các đơn hàng này, giúp giảm tỉ lệ rớt đơn. Một lý do nữa là giới thiệu của bạn khách mua hàng đã chọn phương thức giao hàng COD (giao hàng thanh toán tại nhà) tuy nhiên khi hàng giao đến, người mua hàng từ chối nhận, hoặc không liên lạc được người mua hàng trong nhiều lần, đơn hàng buộc phải chuyển hoàn về và điều đó đồng nghĩa với việc đơn hàng thanh toán không thành công trạng thái đơn hàng sẽ chuyển sang Đơn hàng không hoàn thành. Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng đã nổ lực để cố gắng hoàn thành đơn hàng tuy nhiên còn phụ thuộc thật sự vào khách hàng, nhưng bạn cũng không nên quá lo lắng vì tỉ lệ hủy đơn hàng khi khách hàng đặt hàng hình thức COD là rất nhỏ, thông thường sẽ là khoảng 3-5%.
  • Đã thanh toán: Hoa hồng giới thiệu của đơn hàng này đã được thanh toán.