Hệ thống theo dõi doanh số bán hàng của tôi như thế nào?

Chương trình Affiliate Elsa Speak dựa trên cookie. Khi trở thành thành viên Affiliate Elsa Speak, bạn nhận được một liên kết giới thiệu duy nhất được thể hiện bên trong giao diện tài khoản của bạn. Khi bạn giới thiệu ai đó thông qua liên kết giới thiệu cá nhân của bạn, cookie sẽ được lưu trong trình duyệt của họ. Ngay cả khi họ không mua ở lần truy cập đầu tiên trên trang web của chúng tôi, cookie liên kết của bạn sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của họ. Khi họ quay lại quyết định mua tài khoản Elsa Speak bằng cách truy cập trực tiếp vào trang chủ Elsa Speak hoặc bất cứ trang nội dung nào tại website elsaspeak.vn, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu.

Thời gian lưu trữ cookies là 90 ngày