Hướng dẫn kiểm tra link Affiliate của bạn có hoạt động không mà không cần phải test đơn hàng