Khách hàng trọn đời là gì?

Chương trình Affiliate tại Elsaspeak.vn ghi nhớ thông tin khách hàng mà bạn đã giới thiệu, khi họ quay trở lại mua hàng dù không trực tiếp vào link giới thiệu của bạn hoặc vào link giới thiệu của người khác nhưng nếu họ sử dụng địa chỉ email đã mua hàng lần trước để mua hàng thì hệ thống sẽ ghi nhận đây là một giới thiệu đơn hàng từ của bạn. Tỉ lệ hoa hồng vẫn như lần mua hàng đầu tiên hoặc theo tỉ lệ của hệ thống hiện tại.