Khi nào thì tôi được nhận thanh toán?

Chương trình Affiliate Elsa Speak cho phép thanh toán ngay lập tức khi người tham gia đạt đủ số tiền hoa hồng hợp lệ từ 500.000 VND trở lên. Và sẽ được thanh toán vào ngày 5-10 hàng tháng cho những ai đủ mức hoa hồng tối thiểu này. Việc thanh toán diễn ra tự động. Bạn không cần phải yêu cầu thanh toán.

Nếu số dư bạn dưới 500.000 VND nhưng lớn hơn số tối thiểu 50.000 đ, sẽ được thanh toán vào ngày 7-10 tháng đầu quý tiếp theo, tức là 3 tháng 1 lần (T4 T7 T10 và T1)

Hình thức thanh toán là chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Thông tin thanh toán dựa theo số tài khoản bạn đã cung cấp khi đăng ký (đối với các tài khoản đăng ký ở phiên bản cũ) và cung cấp ở Menu Cập nhật thông tin thanh toán trên giao diện Affiliate, nếu có thay đổi stk, vui lòng gửi email về địa chỉ aff@elsaspeak.vn hoặc liên hệ tại livechat.

Đầu tháng chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và kiểm duyệt các giới thiệu của bạn, nếu tất cả đơn hàng đã hoàn thành hợp lệ, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn trong vòng 5-10 ngày làm việc từ ngày bạn gửi yêu cầu thanh toán.

Một số trường hợp bạn có thể nhận thanh toán chậm vì trong danh sách cần thanh toán có đơn hàng khách hàng đặt hình thức COD nhưng vẫn chưa giao cho khách để hoàn thành đơn hàng được.