Cách lấy Link liên kết giới thiệu (affiliate link)

Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Affiliate, tại giao diện quản lý tài khoản, ngay thẻ đầu tiên Link giới thiệu bạn sẽ nhìn thấy ID cộng tác viên đường link liên giới thiệu của bạn.

Cấu trúc link liên kết giới thiệu tại hệ thống Affiliate Elsa Speak được quy định theo: trang-muốn-giới-thiệu/?id=x ( x là mã-id-cộng-tác-viên-của-bạn)

Trong đó /?id= là tham số để chúng tôi nhận biết đây là một liên kết giới thiệu từ Affiliate.

Theo ảnh ví dụ trên thì liên kết giới thiệu là: https://elsaspeak.vn/?id=1

Link liên kết giới thiệu mặc định được dẫn về trực tiếp trang chủ của Elsaspeak.vn, nếu như bạn muốn lấy link giới thiệu về một trang nào đó cụ thể tại elsaspeak.vn, rất đơn giản, bạn hãy copy link mà bạn muốn giới thiệu vào ô Địa chỉ trang muốn giới thiệu Công cụ tạo Link giới thiệu sau đó đường link giới thiệu của bạn được tạo ra tự động ở mục Link giới thiệu được tạo.

Trên ảnh là ví dụ tạo link giới thiệu cho khách hàng vào mua trực tiếp gói Elsa Speak Pro Trọn Đời, lấy link mua cụ thể từng gói tài khoản bằng cách bấm phải chuột vào nút mua tài khoản của gói đó, chọn copy link address

Công cụ tạo link giới thiệu còn cho phép bạn thêm tên chiến dịch ( giống UTM Campaign) vào đường link giới thiệu để bạn theo dõi hiệu quả chuyển đổi khi chia sẽ link. Để xem hiệu quả chuyển đổi, bạn hãy vào tab Thống kê

Ví dụ: lấy link giới thiệu hướng khách truy cập vào trang Thanh toán Elsa Speak Pro Trọn Đời với chiến dịch chia sẽ link có tên là email1tang1

Link giới thiệu cho chiến dịch này là: https://elsaspeak.vn/checkout_step/checkoutpage-tron-doi/?campaign=email1tang1&id=1

Thống kê hiệu quả chiến dịch