Mức hoa hồng giới thiệu là bao nhiêu?

Mức hoa hồng giới thiệu được áp dụng cho hai mức sau:

  1. Đơn hàng lẻ

Mức hoa hồng cho đơn hàng này là 15% trên tất cả các gói tài khoản Elsa Speak Pro

2. Đơn hàng sỉ (đại lý)

Mức hoa hồng là 5%/ đơn hàng đại lý (20 code trở lên). Vẫn áp dụng hình thức khách hàng trọn đời.