Tôi đã giới thiệu một đơn hàng nhưng tôi không nhìn thấy đơn hàng đó có trong danh sách tại bảng thống kê?

Vấn đề này có thể là một trong hai nguyên nhân sau đây:

  1. Affiliate tiến hành đặt hàng giùm khách hàng trên chính máy tính và trình duyệt của Affiliate mà không đăng xuất tài khoản Affiliate, nên khi mua hàng dù điền thông tin của khách hàng vô ô thanh toán nhưng hệ thống quản lý đơn hàng vẫn nhận diện ra là user của Affiliate tiến hành đặt hàng, vì vậy mà không được tính hoa hồng. Điều này có nghĩa là bạn đang tự đặt hàng cho chính bạn (Own Referrel), điều này hệ thống không cho phép.
  2. Hệ thống Affiliate Elsa Speak chỉ hiển thị thống kê các đơn hàng đã thanh toán thành công. Đối với những đơn hàng mà người được giới thiệu mua hàng nhưng chỉ mới dừng ở bước đặt hàng mà chưa thanh toán thì hệ thống chưa liệt kê vào danh sách tại mục thống kê đơn hàng giới thiệu.